Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin öncülüğünde, televizyon dizilerindeki kadın şiddetine “Hayır” dedi.

 

Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şubesi’nin öncülüğünde yürütülen ve 27 sivil toplum teşkilatının da içinde yer aldığı “Televizyon Dizilerindeki Kadın Şiddeti” raporuna birlikte imza attı.

Sivil toplum teşkilatlarının başkan ve üyeleriyle, 27 Kasım 2023 tarihinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin( AGC) ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında “Televizyon Dizilerindeki Kadın Şiddetine “Hayır” denilerek, Türk dizi endüstrisi ve bileşenlerine ortak çağrıda bulunuldu.

Kadına yönelik şiddet, toplumsal fiili cinsiyet eşitliğinin hayata geçirilmesi konusunda ulusal ve yerel bir çok çalışmalar yürüten ve çalışmalara katkı koyan AGİDER, bugün de (TÜKD) Antalya Şubesi’nin hazırladığı şiddet raporunu değerlendirerek kadınlarımızla birlikte ses olmak içim adım atmıştır.

Sivil toplum teşkilatlarının ortak çağrıda bulundukları, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi’nin 2023 yaz döneminde yürüttüğü Yerli Televizyon Dizilerinin Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet İçeriğini İnceleme Çalışması raporunda ortaya konan verilere dayanarak dikkat çekici başlıkları şöyle sıralayabiliriz.

 

  •  Sadece en çok seyredilen 11 dizide 1 ayda 600’e yakın şiddet sahnesi sergilemektedir.
  • Dizilerde tespit edilen genel ve kadına yönelik şiddetin toplumsal bir risk taşımaktadır.
  • 2023 yılı Mayıs ayının dört haftasında yayınlanan 11 dizide toplam 597 şiddet sahnesi bulunduğu ve bu şiddet sahnelerinin en yüksek sıklıkla kadına yönelik ve yine sıklıkla sözel ve psikolojik şiddet olduğu ortaya konmuştur.

 

Ayrıca incelenen dizilerin büyük bir çoğunluğu toplumsal sorunları yansıtma iddiası ile çok eşliliği, sadakatsizliği, kadın karakterlerin öğrenilmiş çaresizliğini, kadınlar ve erkekler arasında kirli rekabet ve entrikaları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, kültürel bağnazlık ve mahalle baskılarını, ataerkil zihniyet ve erkek egemen kültürü, şiddetin erkeğin doğasında olduğu kabulünü ve toplumsal şiddet olgusunun yaygınlığını olay örgüleri içinde tekrar tekrar canlandırarak normalleştirmekte, hatta bazı diziler senaryoları gereği bu olumsuz olayları meşrulaştırmaktadır.

Sonuç olarak söylemek isteriz ki “ Dizilerdeki şiddet temsilleri çocukların, kadınların ve toplumun ruh sağlığı açısından sakıncalıdır.”

TÜRK DİZİ ENDÜSTRİSİ BİLEŞENLERİNE ÇAĞRIMIZDIR

Türk Dizi Endüstrisi bileşenlerinden, reyting ve reklam gelirlerini arttırma saikiyle, toplumda azaltılması arzu edilen sağlıksız aile ve toplum ilişkilerini gerçek olaylara ayna tutuyoruz iddiası ile şiddet temposu sürekli yükseltilen gerilimli sahnelerle canlandıran ve farkındalık yaratalım derken bu olayları normalleştiren ve yaygınlaştıran dizi senaryolarından vazgeçilmesini; yüksek yeteneğini kanıtlamış yapımcılarını, yönetmenlerini, senaristlerini ve oyuncularını toplumsal sorumluluk bilinci ile olumlu rol modellerine, yapıcı iletişim kalıplarına, toplumda başarılı, meslek sahibi kadın temsillerine de yer veren dizi projelerine yönlendirmelerini talep ediyoruz.
Bu sektörü reklamlarıyla ayakta tutan iş dünyasından, dizilerin tanıtımını yapan reklamcılardan ve dizileri yayımlamakta olan ana akım televizyon kanallarından beklentimiz de, bu konuya özel bir duyarlılık geliştirmeleri; senaryo ve şiddet sahneleriyle reyting yükseltmeye çalışan dizilerin yapımcılarını toplumsal duyarlılığa davet etmeleridir.
Türk dizi endüstrisinin diğer bir önemli bileşeni olan dizi izleyicisi halkımıza çağrımız da, içeriğindeki gerilim ve şiddet öğeleriyle kendilerini bağımlı kılan dizilere karşı farkındalık geliştirmeleri, özellikle gençlerini ve çocuklarını olumsuz rol modellerinden ve şiddet sahnelerinden uzak tutmaya çalışmalarıdır. Unutmayalım bizler izlemekten vazgeçersek bu türden diziler daha az yapılacaktır.”Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Başkanı Sayın Fulya Sarvan ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

 

YERLİ DİZİLERİN ŞİDDET İÇERİĞİNE KARŞI PROJE DESTEKLEYİCİ KURUM TEMSİLCİLERİ

Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ANTÇEV)- Başkan Figen Bostancı
Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC)- Başkan İdris Taş
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (AGİAD)- Başkan Osman Sert
Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER)- Başkan Figen Sayın Yıldıran
Antalya Halkla İlişkiler Derneği (AHİD)- Başkan Güldal Siğınç
Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD)- Başkan Fatma Kotanak
Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği- Başkan Dilek Eldeniz ve Av. Mehtap Yılmaz Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi- Başkan Av. Eylem Ülgen
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)- Başkan Akın Akıncı
Antalya Tabip Odası (ATO)- Başkan Prof. Dr. Taha Karaman
Antalya Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı (AYÇOV)- Başkan Canan Tungar
Akdeniz Aile Sağlığı ve Eğitimi Derneği (ASED)- Başkan Nilgün Atasoy
Akdeniz Reklamcılar Derneği (ARD)- Başkan Fulya Sarman
Akdeniz Kadın Çalışmalarını Destekleme Derneği (AKÇAD)- Başkan Ceylan Güher Çavlı
Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama
Merkezi (KATCAM)- Başkan Doç. Dr. İlkay Kutlar ve YK Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mahperi Uluyol
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Antalya Şubesi (ÇYDD)- YK Üyeleri Hatice Karateke ve Gülinay Yılmaz
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Antalya Şubesi (KASAİD)- Başkan Füsun Urunga
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği- Başkan Av. Müjde Tozbey
TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu- Başkan Serap Kocaoğlu
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği (TOCİN)- Başkan İlyas Daştan
Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi- YK Üyeleri Psikolog Kıvılcım Selen Sayar ve Öykü Çimen
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi (TÜKD)- Başkan Fulya Sarvan ve 2. Bşk. Sahil Bozkurt
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Konyaaltı Şubesi (TÜKD)- Başkan Alev Küner Türkiye Psikiatristler Derneği Antalya Şubesi (TPD)- Başkan Dr. Aykut Çobadak Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği (IWSA)- Başkan Saniye Drahor Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği- Başkan Umut Araz
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Antalya Şubesi (ZİÇEV)- Başkan Aylin Ayaz