“Türk kadını haklarını 77 yıl önce almıştı”

AGİDER

Akdeniz Girişimci İşkadınları Derneği (AGİDER) Başkanı Taliha Salman, 5 Aralık 1934 tarihinde TBMM’de kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasa tasarısının kabul edilişinin 77.yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. AGİDER Başkanı Salman, “Bugün mecliste ve yerel yönetimlerde, kadın oranı maalesef olması gereken noktada değildir. Cumhuriyetin kurulmasının ardından kadın erkek eşitliğini sağlayacak inkılaplar ve  düzenlemeler gerçekleştirilmesine rağmen, günümüzde uygulanamıyor olması ve toplumumuzun yarısı olan kadınlarımızın sosyal hayatta yeterince temsil edilmemesi durumunda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bir kalkınmadan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Demokrasinin en temel özelliklerinden biri olan eşitlik ilkesinin uygulanmadığı toplumlarda demokrasiden asla  bahsedilemez. Laik, demokratik ve sosyal devlet düzeninde kadın erkek eşitliğinin önemini bir  kez daha vurgulamak istiyoruz!  Türkiye yıllar öncesi diğer ülkeler nezdinde örnek teşkil etmiş iken, şimdilerde ise, siyasal  yaşamda yer alan kadın sayısına bakılırsa ne yazık ki çok gerilerde kalmıştır. Bu anlamda,  Türkiye’nin ivedilikle  bir değişim yapması gerektiğine  inanıyor ve kadınların da siyasette daha aktif rol almalarıyla ilgili hakları için etkin mücadelenin gerekliliğini, gelişmişlik adına önemle belirtiyoruz!” dedi.

Salman, sözlerine şöyle devam etti: “Kadınların meclislerde eşit temsilinin sağlanması, gerçek demokrasinin yaşama geçirilmesi için öncelikle  Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanununda ve Parti Tüzüklerinde “her kademede, organlarda, delegelikte ve meclislerde kadın ve erkeklerin eşit sayıda yer almasını sağlayacak.”