Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği’nin 15 Mart 2021 tarihinde saat 10.30’da Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) Doğuyaka Mahallesi 1219 Sokak, No:9 Muratpaşa /ANTALYA adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 30 Mart 2021 tarihinde saat 10.30’da ve aynı adreste aşağıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

Saygılarımla

AGİDER Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Figen Sayın YILDIRAN

 

AGİDER OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3- Divan Kurulu Seçimi (1 Başkan 2 Üye)
4- Başkanın Açılış Konuşması
5- Yönetim Kurulu faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası
6- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
7- Tahmini Bütçenin Okunması ve İbrası
8- Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi
9- Dilek ve Temenniler
10- Kapanış