Akdeniz Girişimci İş kadınları Derneği (AGİDER), dolasıyla dünyada ve ülkemizde kadın ve hakları açısından açıklama yaptı. AGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran, TÜİK verilerine dayanarak girişimcilik verilerini değerlendirdi.

İşveren kadınların oranının artış göstereceği yerde azaldığını belirten Dr. Figen Sayın Yıldıran, “Son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, çok sayıdaki kadın kendi işini kurmaya bile cesaret edemedi. Bilindiği üzere ekonomiyi güçlendirecek olan kadınlarımızdır” dedi.

Dr. Yıldıran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“TÜİK girişimcilik verilerine göre 2017 yılında Türkiye’de işveren olarak çalışanların payı yüzde 4,5 oldu. İşveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azaldı ve yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Dünya ile rekabet etmek istiyorsak kadınlarımızın ekonomiye güç verecek konuma getirilmesi şart. Kadın gücü, ekonomi için büyük bir fırsattır. TÜİK istihdam verilerine göre nüfusun yüzde 49,8’ini oluşturan kadınların istihdamdaki yeri erkeklerin yarısından bile az. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda sadece 28,9. Avrupa Birliği ülke ortalamalarında kadın istihdam oranı yüzde 45,9; OECD’ye üye ülkelerde ise yüzde 44,4. Kadın hakları ve kadın temsiliyeti konusunda hepimize önemli görevler düşmektedir ki; kadınını güçlendiren toplumlar hem ekonomik hem de mutluluk açısından refahı yakalar.”