Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi hakkında bir basın açıklaması yaptı. Sözleşmenin feshinin, kadını ikinci sınıf gören zihniyeti cesaretlendireceğinin vurgulandığı açıklamada, alınan karardan geri dönülmesi için çağrıda bulunuldu. Basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:
Türkiye’nin her bölgesinden 44 kadın derneği ile en büyük örgütlü kadın gücü olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) olarak; İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen, ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilmesini büyük bir endişe ve üzüntü ile karşılıyoruz.Kadınların ve tüm şiddet mağdurlarının haklarını korumaya yönelik tedbirlerin hiçbir ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını teminat altına alan İstanbul Sözleşmesi, bu alanda Türkiye’nin elindeki en iyi uluslararası sözleşmedir. Bu sözleşmenin, daha iyi bir sözleşme yazılmadan kaldırılması, kadını ikinci sınıf gören, en temel insan haklarını yok sayan zihniyeti cesaretlendirecektir.

Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda, “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un en büyük teminatıdır. Sözleşmenin feshedilmesi ile birlikte, 6284’ün kadınlar için sağladığı kazanımların kaybedilmesi olasılığı da bizleri kaygılandırmaktadır.

Kadınlara yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin üstesinden gelebilmek, toplumsal refahı sağlamak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için kritik öneme sahip olan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi bir tarafa, tam olarak uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Kadınların kazanımlarını korumak ve toplumsal yaşamı evrensel ilkelerden uzaklaştırmamak adına fesih kararından bir an önce geri dönülmesini bekliyoruz.

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz ve “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” diyoruz.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu