Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan (BAKA) hibe desteğiyle “Antalya’da Kadın Girişimciliği Analizi ve Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik Eylem Planı Projesi” için harekete geçti.

Proje kapsamında Taliha Salman başkanlığında projenin koordinatörlüğünü Dr. Figen Sayın, koordinatör yardımcılığını Serap Kocaoğlu ve Aynur Nilgün yürüttüğü çalışmanın anket modülünde 350 kadın için önceden hazırlanan (Kadın girişimciliği konusunda mobbing var mı? Girişimci olmanızı olumlu etkileyen faktörler nelerdir? v.b.) sorular belirlendi.

Proje içerik organizasyonları ve anket çalışmasını Fi Fikir ekibi ve Akdeniz Üniversitesi Arş. Gör. Mert Batu gerçekleştirildi. Sonuç toplantısı ise üyelerin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Dernek Başkanı Taliha Salman “Anket ve arama konferansından elde edilen sonuçları, çok yakında rapor olarak yayınlayacak” dedi.