Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) bünyesindeki İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) aracılığıyla hazırlanan kadınların eğitime, iş hayatına ve siyasete katılımını teşvik eden çalışmalar kapsamındaki 3’üncü İş Dünyasında Kadın Raporu’nda ortaya çıkan sonuçlara dikkati çekti.

2017 yılı sonuna kadar tamamının açıklanması beklenen raporun 2’nci faz sonuçlarını değerlendiren AGİDER Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran, “Kadınların temel ihtiyaçlar nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Kadın güçlenirse toplum gelişip, güçlenir. Biz varız ve hep olacağız” açıklamasında bulundu.

Raporda 5 yılda 1 milyon kadının çocuk bakımı, 112 bin kadının ise yaşlı bakımı için iş hayatını bıraktığının belirlendiğini belirten Dr. Figen Sayın Yıldıran, kadın-erkek arasında ‘cinsiyet eşitliği’ temelinde politikaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ülkemizde kadınların sadece iş hayatına katılımının dışında, çalışma hayatında kadınların da bakım sorumlulukları nedeniyle işten vazgeçmelerini engelleyecek bir sistemin oluşturulması vurgusunu yapan Dr. Yıldıran, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir ekonomik düzenin şart olduğunu savundu.

Dr. Yıldıran, “Kadınların iş gücüne katılımını kolaylaştıracak çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerine yönelik sosyal güvenlik harcamalarına ülkemizde daha az kaynak ayrılıyor. Aile ve çocuk harcamalarında ise söz konusu payın Avrupa Birliği (AB) ortalaması yüzde 8,55 iken, ülkemizde bu oran yüzde 3,12’ye düşüyor. Bu tablo ile genç nüfusa sahip bir ülke olan ülkemizde, aileye ve çocuğa yönelik sosyal güvenlik mekanizmalarını daha etkin kullanması gerekmez mi?” dedi.

Yine raporda yer verilen kadınların yüzde 45,6’sının 1.000 liranın altında aylık almasını da eleştiren Dr. Figen Sayın Yıldıran, bu oranın erkeklerde yüzde 31’e düştüğünü, bunun da kadın-erkek arasındaki ücret farklılaşmasıyla adaletsiz bir yapının göstergesi olduğunu söyledi. Bu eşitsizliğe karşı kadını çalışma hayatında teşvik eden yapıların oluşturulması, sosyal sigorta prim ve istihdam teşviklerinin kadın istihdamını artırmada önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Dr. Yıldıran, “Girişimci kadınlar çeşitli fonlarla desteklenmeli. Bakım sigortası sisteminin çok hızlı bir şekilde kurularak, bu alanda kadın çalışan sayısı artırılmalı” diyerek hükümete çağrıda bulundu.