Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER), pandemi sürecinde normalleşme sonrası “2021 yılı Olağan Açılış” toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Nuray Atsan konuşmacı olarak katıldı.

 

AGİDER’den kadın girişimcilere yönelik destek çağrısı… Pandemi sürecinde normalleşme sonrası “2021 yılı Olağan Açılış” toplantısını 23 Haziran 2021 Çarşamba günü Akra Hotels’de gerçekleştiren Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER), kadın girişimlere odaklanan bir rapor sunarak iş dünyasının taleplerini ve sektörlerin beklediği destekleri açıkladı.

AGİDER’in, 2021 yılı Olağan Açılışı dolayısıyla düzenlediği toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Çevikol, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Nuray Atsan, AGİDER Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı. Toplantıda pandeminin iş dünyasına ve kadınlara etkileri değerlendirildi.

Kadınlar pandemide olumsuz etkilendi

AGİDER Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran, AGİDER’in Türkiye’de başarılı girişimci iş kadınları sayısını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik hayatlarında daha güçlü olmalarını sağlamak için çözüm önerilerinin geliştirilmesi adına çalışmalar yürüttükleri anlattı.

Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği’nin (AGİDER) “2021 yılı Olağan Açılış” toplantısı Cansu Oktay’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

COVID-19 nedeniyle sağlık başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve toplumsal olarak zor bir yılı geride bıraktıklarını aktaran Yıldıran, dünyada yapılan araştırmalarda ekonomik ve sosyokültürel açıdan etkilendiği raporları açıkladı.

Küresel olarak kadınların işlettiği şirketlerin yüzde 82’sinin pandemiden olumsuz etkilendiği belirten Dr. Yıldıran, “Pozitif ayrımcılık değil; toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde adil bir sistemin inşası ile kadın erkek birlikte hayatı dönüştürme gerekliliğini ortaya koymuştur. Araştırmalarda COVID-19 döneminde kadın ve erkek çalışanların yaşadıkları temel sorunlar birbirinden ayrışıyor. Pandemide kadın ve erkek çalışanlar sorun olarak gördükleri 3 konu dikkat çekmiştir. Kadınların yüzde 99’u artan ev işleri ve bakım sorumluluğunu, yüzde 97’si uzaktan çalışma ile artan iş yükünü, yüzde 95’i ise endişe, psikolojik stres ve tükenmişlik sorununu belirtmiştir. Erkeklerin ise yüzde 74’ü salgın döneminde gelir yetersizliğini, yüzde 69’u iletişim ve bilişim teknolojilerine kısıtlı erişimi, yüzde 65’i ise psikolojik stres ve tükenmişlik sorununu belirtmiştir” diye konuştu.

AGİDER destek başlıklarını işaret etti

2021 yılında da dernek olarak zorluklara rağmen zorunluluklarını yerine getirme kararıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirten AGİDER Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran, “AGİDER olarak kadın girişimcilerin pandemi ve normalleşme sürecinde tekrar büyümeye geçebilmeleri için acil destek politikalarının uygulanmasını talep ediyoruz. En fazla beklediğimiz destekler ise de faizsiz uzun vadeli kredi verilmesi, cirosunda uzun fazla kayıp olan işletmeler için özel destek paketlerin hazırlanması, kurumlar vergisi oranının azaltılması, KDV oranlarının azaltılması, işveren SGK payının 2021 yılsonuna kadar alınmaması, işletmelerin işten çıkarmak zorunda kaldığı kadın çalışanın tekrar istihdama kazandırılması için gerekli adımların atılması, şirketlerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştirmeyecek stratejik eşitlikçi ve dönüştürücü müdahelelerin planlanması, toplumsal cinsiyete duyarlı destek mekanizması ve politikalar konusunda mevzuatların tekrar gözden geçirilmesi, merkezi ve yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerine özellikle dijital dönüşüm, e-ticaret destekleri ve teşviklerinin arttırılmasıdır. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde adil bir sistemin inşası ile kadın-erkek birlikte hayatı dönüştürme gerekliliğini biz de tekrar hatırlatıyor merkezi ve yerel yönetimler düzeyinde ilgili kişi ve kuruluşlara sunuyoruz” dedi.

Güçlü kadın güçlü nesil

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Çevikol, dünyada her şeyin kadının eseri olduğunu belirterek, bu anlayışla Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla kadınların iş gücüne daha fazla katılmaları, kendi ekonomilerini sağlayarak güçlü kadınlar olarak güçlü nesiller yetiştirmesi için çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

AGİDER üyesi gibi çalışacağım

AGİDER ile birlikte çalışmalar ve çeşitli fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Son yıllarda büyün belediyelerimizin kadın girişimiyle ilgili, kadının ekonomik yaşamın içerisinde daha güçlü bir şekilde yer almasıyla ilgili ortaya koyduğu önemli çalışmalar var. İktidar partisine mensup bir belediye başkanı olarak önerilerin kamusal alana çıkması, siyasallaşması ve taleplerin ilgili yerlere iletilmesi konusunda AGİDER üyesi gibi çalışacağıma söz veriyorum” dedi.

Fikir alışverişinde bulunuyoruz

Kadının ekonomik yaşamın içerisinde kesinlikle olması gerektiğini vurgulayan Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu, şöyle konuştu: “Öncelikle Başkanımız Ümit Uysal’ın sevgi ve selamlarını iletiyorum. Çok istemesine rağmen daha önceden planlanmış olan programa katılım yapmak üzere şehir dışında… Biz, AGİDER ile 2011 yılından beri kurulduğu günden beri birlikteyiz. Her konuda destek veriyoruz ve gururla da izliyoruz. AGİDER’in 2021 yılı yeni yönetiminin  hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. AGİDER Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran ve Yönetim Kurulu ile geçen hafta bir aradaydık. ‘Pandemi sürecinden sonra nasıl projeler yapabiliriz’ diye fikir alışverişinde bulunduk. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi’nde (ASSİM) Avrupa Birliği (AB) projeleri yapılmasını sağlayan bir platform oluşturduk. Merkezimizde AB projeleri yapmak için anlaştık. İnşallah çok güzel projelere imza atacağız. Pandemi sürecinde de herkes evde kapalı iken biz yerel yönetimler olarak her zaman sahadaydık. Yeni yönetimin tekrar hayırlı olmasını diliyorum ve Muratpaşa Belediyesi olarak kadın kooperatifleri ile birlikte proje üretilmesi konusunda da destek olacağımızı belirtmek isterim.”

Üzücü ve yıkıcı bir durum

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Koronanın iş dünyasına yaptığı yıkımlar, tahribatlar konusunda önümüze gelen birkaç araştırmadan birini burada duydum. Kendi işini yapan kadınların 4’te 1’i artık işini kaybetti. Bu ciddi anlamda üzücü ve yıkıcı bir durum. Bu tahribatın düzeltilip eski ortama geri dönülmesiyle ilgili bir dizi talep sıralandı. Bunların içinden bir kısmı yerel yönetimlerle ilgiliydi. Pandeminin Antalya iş dünyasına ne hasar verdiği Ekim-Kasım aylarında daha net ortaya çıkacak. Sağlığın siyaseti olmaz. Herkesin dayanışma içinde olması gereken bir süreç var önümüzde. Bölgemiz çapında üzerimize düşeni yapma konusunda söz veriyorum” diye konuştu.

Bilimin ışığında çözümler şart

Girişimci iş kadınlarının sayısını artırmak ve daha güçlü olmalarını sağlamak için çözüm önerileri geliştirdiklerini anlatan Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Abdullah Erdoğan, “Sadece istihdam edilen değil istihdam eden de iş kadınlarına ihtiyacımız var. Dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmemiz için girişimci, yatırımcı kadınlarımızın iş dünyasında olması çok önemli. Pandeminin 16 aylık bu zorlu sürecinden mucizeler bekleyerek değil, ancak bilimin ışığında ve ortak akılla çıkabiliriz” dedi.

Türkiye perspektifinden pandemi

Toplantının ikinci kısmında ise Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Nuray Atsan, Dünya ve Türkiye Perspektifinden pandemi Sürecinde Kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunlar ve fırsatlar konulu sunum gerçekleştirdi.

Olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirten Doç. Dr. Fatma Nuray Atsan, “Küresel ekonomiler son derece güçlü bir dışsal şokla karşılaştı. Bu şokun işletmeler üzerinde hem ekonomik anlamda hem de psiko sosyal anlamda derin etkileri oldu. Kadın çalışanlar ve kadın girişimcilerin en fazla etkilenen grup olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de yüzde 33’lük firma kapanışı olduğu görüyoruz. Kadın girişimcilerin erkek girişimcilere oranla yüzde 5,9 daha fazla firma kapanması gerçekleşti. Kadın girişimcilerin işe alımı dondurma, çalışan maaşları azaltma, pazarlama faaliyetlerini durdurma, ofis giderlerini azaltma yönünde maliyet düşürme stratejisi uyguladığını söyleyen Doç. Dr. Atsan, Türkiye’de 2020 yılı itibari ile 145 bin kadın girişimci var. Kadın girişimci sayısını arttırmamız için daha fazla çalışmalıyız” dedi.

Ev içi şiddetin arttığına yönelik bulgular

Doç. Dr. Fatma Nuray Atsan, kadın girişimcilerin yüzde 60’ının pandemi döneminde düşük ciro yaptıklarını da belirtti. Kadın girişimcilerin yüzde 76’sının ekonomik olarak zorlandığını belirtirken yüzde 68’inin ise iş hacimlerinin azaldığını söyledi. Uzaktan çalışma ile artan iş yüküyle çalışma saatlerinin sınırlarının belli olmadığını stres ve tükenmişlik sendromu yaşandığı, ev içi şiddetin arttığına yönelik bulgular olduğunu belirten Doç.Dr. Atsan, pandemi döneminin fırsatlarına yönelik ise kadın girişimcilere dijital okur yazarlık ve e-ticaret konularında mentörlük yapılması gerektiğini vurguladı.

Antalya Start-Up eko 4’üncü sırada

AGİDER ile başarı hikayelerinin paylaşılması yönünde projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de dile getiren Doç. Dr. Atsan, “Dünya Girişimcilik start up eko sisteminde ilk 1000’e giren ülkeler ve şehirler açıklandı. Start Up link raporlarında Türkiye 44’üncü sırada… Dünyada eko sistem üzerindeki ağırlığımız artıyor. Antalya ilk 1000’e giren 9 şehrimizde dördüncü sırada… Bu ivmeyi kaybetmemeliyiz. Girişimciliği daha fazla konuşmalıyız. Antalya’yı kadın girişimcilerin arttığı bir merkeze dönüştürmeliyiz” dedi. AGİDER 2021 yılı Olağan Açılış toplantısı, Doç. Dr. Fatma Nuray Atsan’ın sunumundan sonra üye alım ve rozet töreniyle tamamlandı.