Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Kadınlar krizden olumsuz etkilense de krizi yönetebilecek güce sahiptir. Toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek politikalar üretilmeye devam edilmelidir.” diyerek hükümete ve yerel yöneticilere çağrıda bulundu.

 

Zor bir dönemden geçtiğimiz COVID-19 pandemi sürecinde öncelikle kadınlara sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek dileyen Dr. Figen Sayın Yıldıran, “Kadınlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 8 Mart’ta eşitlik isteklerini daha yüksek sesle ifade etmeli. Pandemi ile birlikte daha zorlu bir sürece girdik. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşti, şiddet mağduriyeti vakaları arttı. Yaşama ve çalışma koşulları zorlaştı. Özellikle iş hayatında kadınlarımız daha fazla mağdur oldu ve ilk işten çıkarılanlar da yine kadınlarımız oldu. Hükümet dahil, yerel yönetimler ve tüm kurumların kadının toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine odaklı çalışmalara acilen hız vermeleri gerekmektedir.” diye konuştu. Gelişen ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için kadınların çalışmalarının önemine değinen Dr. Figen Sayın Yıldıran, Corona virüsü ile yaşanan pandemi ortamı ve diğer nedenlerden dolayı iş hayatlarından uzaklaştırılan kadınlar yeniden ekonomiye kazandırılmalıdır” dedi.

‘TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ’

Dr. Yıldıran, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women), COVID-19 pandemisinin özel sektördeki etkilerine dair yaptığı araştırmasıyla salgından en çok kadın çalışanların olumsuz etkilendiğini ortaya koyduğunu söyledi. Özellikle evde bakıma bağlı iş yükünün artması nedeniyle daha çok kadınların işlerini kaybettiğine vurgu yapan Dr. Yıldıran, psikolojik açıdan da en olumsuz etkilenenlerin ve şiddete maruz kalanların yine kadınlar olduğunu kaydetti.

IMF RAPORUNDAKİ GERÇEK

Dr. Yıldıran, sözlerine şöyle devam etti: “Krizin etkileri görünür kılınmalı, krize dayanıklı toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirmeyecek eşitlikçi ve dönüştürücü müdahaleler planlanmalı, hazırlanan teşvik ve destek paketleri ise toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetilmelidir. Buna yönelik politikalar üretmeye devam edilmelidir. Kadınların kriz yönetme başarısı çok daha yüksek olduğu International Monetary Fund’un (IMF) yaptığı çalışma sonucu olarak ortaya konmuştur. Yine şirket yönetim kurullarında kadın olan işletmeler kriz dönemlerinden olumsuz etkilenmemiştir. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki; kadınlar krizleri fırsata çevirecek güce sahiptir. Bu süreçten başarılı olarak çıkacağımıza inanıyoruz. Biz kadınlar bu krizden daha da güçlenerek çıkacağız.”